Viru Instituut kutsub osalema viktoriinis

Eesti keele aasta ja EV 100 aastapäeva raames kutsub Viru Instituut taas osalema Virumaa  viktoriinis.  Iga kuu on mingi uus teema: veebruaris Vabadussõda, märtsis emakeel jne.

Viktoriini küsimused avaldatakse instituudi kodulehel  iga kuu 15.kuupäevaks. Samas avaldatakse ka eelmise kuu küsimuste õiged vastused. Vastused palume saata hiljemalt sama kuu viimaseks päevaks.

Õigesti vastanute seast loositatakse iga kuu parim, kes saab Virumaa trükise või meene. Kogu mängu  jooksul edukalt vastanute vahel loositakse välja kolm auhinda (kinkekaardid).

Õigesti vastanute ning auhinna võitjate nimed avaldatakse osalejate nõusolekul viktoriini lehel kord kuus koos uute küsimustega. Viktoriini lõpptulemused tehakse teatavaks 2020.a veebruaris.

Vastused palume täita kodulehel http://viruinstituut.ee/viktoriin/ või saata e-posti aadressile marge@viruinstituut.ee , lisades  vastaja kontaktandmed (nimi, elukoha nimi, e-posti aadress).

Info Marge Lepikult (telefonil 5054319; e-posti aadressil marge@viruinstituut.ee)

Viru pulm

Veebiväljanne „Viru pulm“ on kättesaadav  http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/virupulm/

“Viru pulma” veebiväljaande aluseks on 2012. a ilmunud CD-plaat.

Veebiväljaande toimetajad Kanni labi ja Janika Oras. Veebilahenduse tegi Andres Kuperjanov.

Väljaandjad: EKM Teaduskirjastus ja Viru Instituut

Simuna kihelkonna pärimus

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud trükis „Simuna kihelkonna pärimus” on koostatud  Simuna kihelkonna pärimuskultuuripäeval (Rohu 16.06.2018) kõlanud ettekannete ning arhiivimaterjalide põhjal. Trükise koostajad: MTÜ Viru Instituut ja MTÜ Rohu Park.

Raamatu veebiversioon asub siin (pdf-fail)

 

J. Kronberg. E. Laansoo foto

Kodu-uurijate päev Tapal

Suured tänud Tapa linnaraamatukogule ja Saksi raamatukogule mitmekesise päeva eest Tapal, tutvustamaks Ilmar Talve elu ja tegevust ning Tapa linna.

Vaatamata lumerohkele ja suhteliselt külmale ilmale saime osa erilisest päevast koos näituste, ettekannete ja filmidega. Uudsest lisas  minikonverentsile Tapa linna ja kirikute külastus Sirje Võsa eestvedamisel.

Rohkem fotosid https://www.facebook.com/tapa.vallaraamatukogu/

III ülevirumaaline noorte kodu-uurimistööde konkurss

Viru Instituut ja SA Iisaku Kihelkonna Muuseum ootavad uusi kodu-uurimistöid III noorte ülevirumaalisele konkursile.

Konkursile võetakse vastu 2017. – 2019. aastal valminud töid, sealhulgas  ka teistel üleriigilistel või muudel võistlustel osalevaid töid.

Konkursi kutse ja juhend on kättesaadav instituudi kodulehel http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss-2019/.  Samal lehel on ka kokkuvõtted eelmistest konkursside töödest. 2018.a kokkuvõte avalikustatakse hiljemalt märtsis.
Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 21. juunil 2019. a  meilitsi projektijuhile marge@viruinstituut.ee ja paberkandjal Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule F. R .Kreutzwaldi 5  , Rakvere 44314 märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“ .

Loodame, et heade vanade tegijate kõrvale tuleb uusi õpilasi ja juhendajaid  mitmekülgsete loov- ja uurimistöödega.
Ootame häid töid, mis rikastavad meie Virumaa lugu.

Ülevirumaaline noorte käsitöönäitus

Otsime Virumaa noorte töid esimesele ülevirumaalisele käsitöönäitusele

Virumaa noorte käsitööde tutvustamiseks laiemale avalikkusele kutsub Viru Instituut koos Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi, Ida-Viru ja Lääne-Viru käsitöö- ja tehnoloogiaõpetajate aineühendustega osalema noori käsitöönäitusel, sh ka virtuaalnäitusel.

Näituse eesmärgiks on märgata Virumaal käsitööga tegelevaid koolinoori, tunnustada ja esile tõsta neid, kes peavad oluliseks ning arendavad meie käsitööd.

Käsitööd võivad olla nii üldharidus-, kutse- või huvikoolide õpilastelt, sh ka ühistööd. Iga noor võib esitada kuni kolm tööd.
Tööde esitamise aeg on 31. oktoober 2019. Kogutakse töid kokku nii Jõhvis kui Rakveres (kogumiskohad täpsustatakse septembris).

Näitusele valitakse  paremaid ja huvitavamad  tööd vabal teemal. Soovitatavalt  seotud Virumaaga, oma kodukohaga.

Tööd võivad olla valminud aastatel 2017–2019. Üks autor võib esitada ka mitu tööd (juhend lisatud).

Töid esitletakse novembris näitusel nii Jõhvis kui Rakveres, lisaks vituaalnäitusel instituudi kodulehel.

Näituse pidulikul lõpetamisel tunnustatakse parimaid noori ja nende juhendajaid.

Lisainfo: Marge Lepik, tel 5054319, marge@viruinstituut.ee.


Ülevirumaaline noorte käsitöönäitus

 

Juhend

Eesmärk:

1.kõikjalt Virumaalt kokku koguda noorte käsitöid ning talletada need Virumaa kultuurilukku.

  1. märgata Virumaal koolinoori, tunnustada ja esile tõsta noori, kes peavad oluliseks, hoiavad ja arendavad meie käsitööd.

Aeg: 20.01-31.10.2019

Koht: näitused toimuvad novembris nii Jõhvis kui Rakveres, kus esitletakse kogu Virumaa töid koos.

Tingimused:

Osalejad võivad olla üldharidus-, kutse- ja huvikoolide õpilased oma käsitöödega. Võib esitada ka mitme õpilase ühistöid.

Näitusele valitakse paremad, omapärasemad ja huvitavamad tööd. Teema valib autor ise. Soovitatavalt  seotud Virumaaga, oma kodukohaga.Tööd võivad olla valminud aastatel 2017-2019.

Õpilane võib esitada kuni 3 omaloomingulist tööd. Tööde juurde kirjutab autor jutukese iseendast, oma loomingust, tööde saamisloost ja miks mitte ka tulevikuplaanidest. Soovitav on lisada tekstile ka õpilase foto (mõõtudes  5×7 cm). Täiendavalt fotod  töödest virtuaalnäituse jaoks (foto pikem külg oleks miinimum 1200 px, pilt ei tohi olla udune ja pildistav ese peaks olema võimalikult hästi eksponeeritud (ühtlane taust ja valgus).

Tööde vormistamine:

Igale tööle varjatud kohale kinnitada nimesilt, millel on töö nimi, autor, kool, klass, juhendaja. Lisaks peab veel  kaasas olema nimekiri esitatud töödest.

Tööd tuua või saata postiga 31. oktoobriks 2019. a. Rakveresse või Jõhvi (koht täpsustatakse 2019.a septembris).

Tööde hindamine ja esitlemine:

Tööde hindamisel komisjoni poolt peetakse oluliseks ideed ja teostuse korrektsust. Töö väärtust tõstab asjaolu, kui sellel on ka mingi praktiline väljund.

Näituse pidulik lõpetamine ja tublimate õpilaste ning nende juhendajate tänamine toimub näitusel novembris 2019.

Lisainfo:

Marge Lepik, tel 5054319, marge@viruinstituut.ee

 

Kodu-uurijate päev Tapal, Ilmar Talve 100

Viru Instituut koostöös Tapa linnaraamatukogu ja Saksi raamatukoguga ootavad huvilisi neljapäeval, 24. jaanuaril 2019 Tapale tähistama Ilmar Talve 100. sünnipäeva.

Kava:

10.30 Film “Professor Ilmar Talve”   linnaraaamatukogus (Kooli 6)

11.30 Ekursioon Tapa linnas ” I. Talve radadel” Sirje Võsa (Saksi RK)

14.00 “Ilmar Talve – professor, kolleeg, sõber” Timo J. Virtanen (Turu ülikool, Soome) tõlkega

15.00 “Kirjanik Ilmar Talve” Janika Kronberg (ajakirja Looming peatoimetaja)

Samas ka fotonäitus ja stendinäitus Ilmar Talvest.
Instituut organiseerib ka ühisõidu Rakverest Tapale ja tagasi.
Osalustasu sõidu ja lõuna eest 5 eurot.
Palun kindlasti ühistranspordi soovijail registreerida end hiljemalt 20. jaanuaril
marge@viruinstituut.ee

Päeva korraldamist toetavad  Tapa Vallavalitsus ja Kultuurkapital.

Viru pulm. Jõhvi pillilood, Lüganuse ja Iisaku pulmalaulud

Novembri lõpus esitleti Narva Vaba Lava teatrikeskuses veebiväljaannet „Viru pulm. Jõhvi pillilood, Lüganuse ja Iisaku pulmalaulud“, mis on 2012. aastal Viru Instituudi abiga ilmunud plaadi täiendatud versioon. Pulmarituaali laule ja pillilugusid esitavad tollased Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika tudengid (Eeva Talsi, Leannae Barbo, Mari Mae, Mihkel Roolaid, Karoliina Kreintaal, Villu Talsi, Janika Oras ja Timo Oras). Ruuben Kesleri pillilood on salvestatud 1938. aastal.  Laulusõnad ja -viisid pani arhiivimaterjali põhjal kokku Timo Kalmu. Väljaandjad on EKM Teaduskirjastus ja Viru Instituut.

Väljaanne on kättesaadav aadressilt http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/virupulm.

Esitlusel andsid sära muusikud Villu Talsi, Sten Aamer ja Kristjan Kuusmik (kõik Kiviõli muusika-koolist Jaanus Põldre kasvandikud), samuti Suprjatkid. Kaja Toikka Lüganuselt tutvustas õpilastega lavastatud Viru pulma. Üllatusesinejad olid Viru-Nigulast Ervin Lember ja Hillar Wimberg

Fotod: Laura Mäemets ja Risto Järv

Vana kannel

Uus „Vana Kannel“

Novembri lõpus esitleti Narva Vaba Lava teatrikeskuses akadeemilise regilauluväljaande „Vana Kannel“ Vaivara ja Narva köidet ning Viru pulmalaulude veebiväljaannet.

„Vana Kandle“ XII köide sisaldab Vaivara kihelkonnast ja Narva linnast kogutud regilaule. Tekstiosa koostasid Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal Ruth Mirov ja Kanni Labi, viisiosa Ingrid Rüütel. Toimetajateks olid Kanni Labi ja Janika Oras. Köites on avaldatud 1525 lauluteksti, sissejuhatavas osas tutvustatakse Vaivara kihelkonna ja Narva linna ajalugu, regilaulude murdekeelt, laulude kogujaid, laulikuid ja regiviise.
Väljaande näidislehekülgedega saab tutvuda veebiaadressil http://www.folklore.ee/kirjastus/?raamat=97.

Kohtla ajalooringi 30. aastapäev

Viru Instituudi esindajad osalesid 23. novembril Kohtla ajalooringi 30. aastapäeva üritusel Kohtla-Nõmme rahvamajas.

Aivar Surva ja Marge Lepik kogesid kohapeal, et tõesti on Kohtla ajalooring unikaalne nii Virumaa kui Eestimaa kultuuriloos oma küllaltki pikaajalise  ja uurimistööde alase tegevusega. 1988.aastal panid ajalooringile aluse Laine Toomsalu ja Vallo Reimaa. Aastapäeva puhul andsid ülevaate ringi tegemistest Vallo Reimaa ja Aime Luuk. Muljetavaldav oli kogutud kohaliku elu-olu mälestuste, materjalide lai temaatika ja tööde hulk.

Kohtumine oli väga meeldiv, sest instituut sai mitmeid ideid koostööks, sealhulgas noortega, et kodu-uurimine ja ajalooring kestaks edaspidigi.

Jaksu ringi liikmetele edaspidiseks.

Fotod sündmusest