Entries by Marge Lepik

Üleskutse koguda Virumaa rahvakalendri ainestikku

Viru Instituudi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi koostöös ilmusid “Virumaa vanad lastemängud” (2012) ja “Virumaa vanad vaimujutud” (2015). Nüüd tahaksin alustada Virumaa rahvakalendri väljaande koostamisega. Kahjuks kajastub kombestik 20. sajandi keskmest tänapäevani rahvaluulearhiivi kogudes üsna ebaühtlaselt. Loodan täiendava teabe kogumisel paljude Virumaa elanike abile nii lasteaiakasvatajatelt, kooliõpetajatelt ja -õpilastelt kui ka matka-, ringi- ning tantsujuhtidelt, raamatukoguhoidjatelt, […]

Viru Instituudi rahvas õnnitles Ingrid Rüütlit regilauluga

6. novembril toimus Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis etnomusikoloogia seminar, mis oli pühendatud Ingrit Rüütli 80. sünnipäevale. Seminar lõpus  õnnitles Viru Instituudi rahvas Ingrid Rüütlit, kes samuti Viru Instituudi perre kuulub, Viivi Voorandi kokkupandud regilauluga proua Rüütlist. Regilaul kanti ette saalitäie rahva ees, kes samuti kaasa laulis. Laulu juurde kuulus kingitusena veel Pätsi sahvri pagarite küpsetatud leib ning […]

Pikeneb konkurss lasteaias kasutavate töölehtede osas

Tulenevalt konkursikomisjoni arvamusest ja soovist saada täiendavalt lasteaias Virumaa kultuuriloo õpetamiseks enam ja erinevatel teemadel töölehti otsustati pikendada  konkursi tähtaega  1.detsembrini 2015, et anda ka konkursile kutsututele võimalus täiendavate kavandite esitamiseks ja seni esitatud tööde viimistlemiseks. Eriti ootab komisjon rahvariiete, tuntud isikute (sh ka rahvajuttudest), vanaaja tööriistade ja transpordivahendite tutvustamiseks. Nõuded konkursile: Konkursile esitatavate töölehtede […]

12. novembril toimub Väike-Maarja seltsimajas pärimuspäev “Virumaa on virulaste hoida. Pandivere lood“.

  Viru Instituut koostöös Väike-Maarja vallavalitsuse  ja Väike-Maarja muuseumiga korraldab III pärimuspäeva “Virumaa on virulaste hoida. Pandivere lood“ 12.novembril Väike-Maarja seltsimajas. Oodatud on rahvakultuuriga tegelejad, kultuuriloo õpetajad, koduloouurijad, kogukondade kultuurihoidjad ja teised huvilised üle Virumaa. Kuna Väike- Maarja  ja Simuna kihelkonna kohta on palju huvitavat materjali arhiivides ja muuseumides, siitkandist on aegade jooksul palju kogutud kultuuripärandit […]

4.novembril toimub kodu – ja kultuuriloolisi allikaid, andmebaase, nimistuid ja registreid tutvustav infopäev

Viru Instituut koos Lääne-Viru Keskraamatukoguga korraldab 4.novembril algusega kell 10.00   keskraamatukogu saalis infopäeva, kus kodu – ja kultuuriloolisi  allikaid, andmebaase, nimistuid  ja registreid tutvustavad Tauno Toompuu (Rakvere Kolmainu kogudus), Kristina Rood (Rahvusraamatukogu) digitaalarhiivi DIGAR (digar.ee) ja portaali DIGARi Eesti Ajalehed (dea.digar.ee),  Risto Järv ( Eesti Rahvaluule Arhiiv) folklore.ee andmebaase ja programme ning Uno Trumm  (SA Virumaa […]

30. oktoobril toimub õppepäev lasteaiaõpetajatele ja teistele huvilistele

Viru Instituut koos TLÜ Rakvere Kolledžiga korraldab  30. oktoobril algusega kell 10.00  kolledži saalis lasteaiaõpetajatele ja teistele huvilistele õppepäeva, kus tutvustatakse Virumaa kultuurilooga seonduvaid õppematerjale, kodu – ja kultuuriloolisi  allikaid, andmebaase, nimistuid  ja registreid. Lektoriteks: Lehte Tuuling (Rakvere Kolledž), Asta Tuusti (Sagadi Looduskool) , Hubert Gutmann (Genealoogia Selts), ja Uno Trumm (SA Virumaa Muuseumid) Õppepäev kestab […]

Töölehtede konkurss teemal “ Virumaa kultuurilugu”

Viru Instituut on seadnud eesmärgiks enam propageerida ja tutvustada Virumaa kultuurilugu. Meie lasteaedades ja koolides õpetatakse päris hästi tundma oma kodukanti, kuid tervikuna jääb  Virumaaga seonduv  tahaplaanile, sest kui räägitakse siis Eestist üldiselt. Selleks, et tuua Virumaa teemad lastele ja õpilastele lähemale, korraldab instituut praktiliste õppematerjalide saamiseks Virumaa keele ja kultuuriloo õpetamisel töölehtede konkursi. Töölehtede […]

Lahe päev Lahemaal

14. augustil külastasid Viru Instituudi liikmed koostööpartneritega Eesti Rahvaluule Arhiivist Lahemaad. Palmse külastuskeskuses andsid Keskkonnaameti spetsialistid Ave Palus ja Liina Niinemägi ülevaate pärandkultuurialasest tegevusest Lahemaal, õpiti tundma vastavaid õppeprogramme koolinoortele. Vaadati koos Lahemaa Rahvusparki tutvustavat filmi, tutvuti püsiekspositsiooniga ja lahendati Lahemaa teemalist ristsõna. Saima Gordejeva tutvustas ringsõidul omapärasemaid kohti Lahemaal- Palmsest Vihulani. Paljudele osalejatele oli […]

Õpilaste kirjandusliku omaloomingu võistlus teemal “Meie pere kombed”.

2015. a kevadel toimus koostöös J. Kunderi Seltsiga  õpilaste kirjandusliku omaloomingu võistlus teemal “Meie pere kombed”. 13. mail tegi žürii kokkuvõtted ja tunnustati võitjaid ja juhendajaid Lääne-Viru Keskraamatukogu saalis. Õpilastele tutvustati raamatukogu ja selles esitletud Mari Hiiemäe illustratsioonide näitust raamatule “Virumaa vanad vaimujutud“. Tunnustusürituse korraldamist toetasid peale seltsi ja instituudi ka keskraamatukogu ja Lääne-Viru Maavalitsus. Võitjaid tunnustati […]

Eesti esimene folkloorifestival Viru Säru ootab oma ajalugu jäädvustama

Tuleval  aastal möödub 30 aastat Eesti esimesest folkloorifestivalist Viru Säru. Viru Säru olulisust eesti rahvakultuuri edendamisele on võrreldud laulva revolutsiooni tähtsusega kogu riigile. 1986. aastal Lahemaa Rahvuspargis toimunud Viru Säru (1986 – 2008) andis oma nimega eeskuju teistelegi folklooripidudele – trallamitele, jaskaritele, piranditele, virredele jt. Viru särust alguse saanud folklooripeod on muutunud meie kultuurimaastiku lahutamatuks […]