Entries by Virukas

Ilmus artiklite kogumik „Virumaa rahvakultuur“ hüperajakirjas „Mäetagused“

Viru Instituut kogus materjale uue Virumaa koguteose jaoks aastatel 2011-2013 rahvakultuuriga seonduvatest artiklitest pani  kogumiku kokku Mall Hiiemäe. Paraku  rahaliste vahendite nappuse tõttu ei õnnestunud seda raamatuna avaldada kuni 2015.aastani. Viru Instituut ja Eesti Rahvaluule Arhiiv leppisid kokku, et materjalid koos uuendatud artiklitega avaldatakse  Eesti Kirjandusmuuseumi folklooriajakirjas“ Mäetagused“. Nüüdseks on Virumaa rahvakultuuri alased artiklid avaldatud […]

Tänud kohaliku keele sõnade ja lühilugude eest

Rõõmustav on see, et kohaliku keele sõnakonkursile laekus palju  sõnu ja lugusid mitmelt poolt üle Virumaa.  Aitäh Evelin Rikma, Kaja Toikka, Reet Markin, Urmas Majajääs, Heli Hallik, Evi Rist, Anneli Lamp, Sirje Võsa, Kaja Kasemaa, Eve Kruusmaa, Marje Alasi, Eha Vaga ja Sille Uustalu  toredate sõnade ja lugude eest. Tänud ka kõigile neilegi, kes lihtsalt […]

Noorte uurimistööde esitamise tähtaeg läheneb

Iisaku Kihelkonna Muuseum, Juhan Kunderi Selts ja Viru Instituut ootavad üle-virumaalisele koolinoorte kodu-uurimiskonkursile 2016. ja 2017. aastal valminud töid (võivad olla ka teistel võistlustel osalevad tööd). Konkursitöid saab esitada 31. maini 2017. a Lääne-Viru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonda F.R. Kreutzwaldi 5 (tuba 4), 44314 Rakvere märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“. Info: http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss/, tel 5054319, e- post: marge@viruinstituut.ee

Viru instituut ootab 31. maini lühilugusid kohalikust keelest.

Esitada võib kirjalikult või helisalvestusena lugusid kohaliku keele kohta, olgu need siis üksikud sõnad, fraasid, kõnekäänud, lühijutud või muu. Näiteks vana viru murdekeel või midagi muud sellele kandile omast (v.a võõrkeel), mis erineb praegusest ametlikust eesti (kirja)keelest. Samuti ootame sõnu, kõnekäände ja fraase, mida on kasutanud ja kasutab ainult perekond, suguvõsa, kogukond või küla. Juba […]

 Kutse Virumaa koduuurijate päevale

Ootame Virumaa kodu-uurijaid, muuseumide esindajaid ja teisi koduloohuvilisi tutvuma Viru-Nigula kihelkonnaga teemadel: usundid, Jüri Parijõgi, Kunda tsemendimuuseum jm teisipäeval, 6. juunil 2017. Kohtume kell 10 Viru-Nigulas,  kaupluse vastas parklas. Lõpetamine orienteeruvalt kell 16 Kundas. Päev on osalejatele tasuta, sh ka kohvipaus. Ühistransport väljub Rakverest kell 9.30. Ühistranspordiga võib ühineda ka marsruudil Rakvere-Sõmeru-Viru-Nigula, kui on etteteatatud […]

Pärimustantsu festivali “Pärimuse Pundar”

21.–22. juulil Ida-Virumaal toimub pärimustantsu festivali “Pärimuse Pundar”. Kuni 8. maini toimub festivalile registreerimine. Festivali kodulehed: https://www.facebook.com/parimusepundar/ ja https://pundarfestival.wordpress.com/2017/03/05/first-blog-post/. [social_button button=”facebook”]

Virumaa kultuuriloo töölehed

Abiks töös lastega on instituut kogunud  Virumaa töölehti, mida võib  kasutada peale õppeasutuste nii raamatukogus kui kodudes. Töölehtede kogumik“Virumaal on vahva“ on koostatud Virumaa lasteaedade õpetajate poolt ning need on kättesaadavad  instituudi kodulehel http://viruinstituut.ee/virumaal-on-vahva/ avalikuks kasutamiseks. Võib anda eelkooliealistele lastele (ka 1.-2.kl õpilastele sobiv)  üksikult prindituna  värvimise, mõistatamise või arvutamise töölehti Virumaa kohta. Samuti avalikkustati  […]

Kutse koguma  eesti soodega seotud kultuuripärandit

Viru Instituut kutsub aitama kaasa Eestimaa Looduse Fondi (ELF), Tartu ülikooli ning MTÜ Arheovisioni eestvedamisel 2015. aastal alanud projekti  “Soode kaitse ja taastamine”  elluviimiseks just kultuuripärandi kogumisele just Virumaa soode ( Tudu, Sirtsi, Feodori, Ohepalu ja  Laukasoo) osas. Täpsema info kõikidest projektiga seotud tegevustest ning praeguseks valminud sootaastamiskavad leiab kodulehelt soo.elfond.ee Otseselt taastamistööde kõrval kogutakse […]

Viru Instituut ootab täiendavalt  uusi regilaule

Tähistamaks EV 100.aastapäeva heliplaadiga  Viru regi 2 kuulutas Viru instituut koos MTÜ Õpetaja autähise  konkursi viru regilaulude leidmiseks. 2015.a alanud konkursil koguti 2016. a sügiseks ligikaudu kakskümmend regilaulu. Laulude läbivaatamisel selgus, et oleks vaja salvestamiseks veel lisalaule. Ootame virulastest või Virumaast aastatel 2015-2017 loodud regilaule, mida võivad esitada  koolinoored ja täiskasvanud üksi või kollektiiviga. Samuti […]

Tulekul pärandkultuuripäev “Virumaa on virulaste hoida. Vaivara kihelkonna lood”

Järjekordne  pärandkultuuripäev“ Virumaa on virulaste hoida“ toimub  22. aprillil Vaivara  Sinimägede Muuseumis. Oodatud on rahvakultuuriga tegelejad, kultuuriloo õpetajad, koduloouurijad, kogukondade kultuurihoidjad ja teised huvilised. Viru Instituut on kaua kavandanud  pärimuspäeva Vaivara kandis, nüüd avanes võimalus koos Sinimägede muuseumiga teoks teha.Kaasa aitab Vaivara huvikeskus. Pärandkultuuripäev  algab kell 12 muuseumi näituse“  avamisega. Ettekannetega esinevad  SA Virumaa Muuseumi […]