Entries by Virukas

Kutse koguma vanavanemate lugusid

Viru Instituudi koostööpartner Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv kutsub  Euroopa kultuuripärandi aasta raames kogumisvõistlusega „Püüa vanaema lugu purki“ lapsi ja noori koguma vanavanemate lugusid. Võistluse eesmärgiks on koguda igalt Eesti vanemaealiselt inimeselt üks lugu või laul, mis on tema jaoks oluline. See võib olla näiteks ere mälestus või juhtum iseenda elust, kelleltki teiselt kuuldud lugu, […]

Kadrina näitas head eeskuju kultuuripärandi tutvustamisel

 Laupäeval, 15. septembril toimus Kadrina rahvamajas Neeruti Seltsi ja Viru Instituudi ühiskonverents „Pärandkultuur ja kultuuripärand”.  See oli juba kolmas ühiskonverents. Seekord tutvustati Kadrina kihelkonnaga seotud isikuid ja tegevusi pärandkultuuri tutvustamiseks. Peaesineja oli folklorist, Euroopa kultuuripärandi Eesti juhtkomitee liige Marju Kõivupuu, kes tutvustas tegevussuundi  kultuuripärandi-aastal Eestis. Kultuuripärandi uurija Rein Saukas andis ülevaate viiest  Jakob Hurda kaastöölisest […]

Viru-Nigula pärandkultuuripäev

Neljapäeval, 6. septembril toimus Viru-Nigulas pärandkultuuripäev, millega tähistati ka Viru Instituudi 10.aastapäeva. Instituut asutatigi 10 aastat tagasi just Viru-Nigula muuseumis, endisaegses pastroraadis. Päev algas Viru-Nigula muuseumi ja ta lugude tutvumisega. Ajakirjanik Aivi Parijõgi rääkis huvitavatest leidudest kirikuõpetaja Aleksander Alveri kohta ning muuseumi juhataja Ene Ehrenpreis uskumatult põnevatest koduloolistest matkadest endise kihelkonna küladesse. Seejärel külastati rahvamaja, […]

Viru kohaliku keelejutud said kogumiku

Viru Instituudi kohaliku keele lugude ja sõnade kogumine aastatel 2016-2018 õnnestus, seetõttu koostati eraldi kogumik ja avalikustatakse nüüd instituudi kodulehel. Rõõmustav on see, et laekus palju sõnu ja lugusid mitmelt poolt üle Virumaa. Aitäh Evelin Rikma, Kaja Toikka, Reet Markin, Urmas Majajääs, Heli Hallik, Evi Rist, Anneli Lamp, Sirje Võsa, Kaja Kasemaa, Eve Kruusmaa, Marje […]

Noorte kodu-uurimine edeneb Virumaal

Virumaa noorte koduuurimistööde konkursile laekus 30 tööd, neist pooled gümnaasiumiõpilastelt, kuid oli ka kuus tööd 3.-6. klasside õpilastelt. Kokku 15 koolist. Loov- ja uurimistööde teemade valik oli mitmekesine, kõik tööd on seotud oma kodukohaga: uuriti küll raudteejaaama, kihelkonna kõrtse, mõisade, samuti koha-, perekonna ja koolide ajalugu, aga ka koolikultuuri, külade tühjenemist, piiriüleseid projekte, noorte teadlikkust […]

Ingrid Rüütli artikkel Virumaa rahvalauludest ja rahvamuusikast äratas rahvusvahelist tähelepanu

Eesti Rahvaluule Arhiivi vanemteadur ja Viru Instituudi juhatuse liige Ingrid Rüütel sai kutse saata artikleid ning ühineda ajakirja Social Sciences toimetuse kolleegiumi või retsensentidega. Toimetus  teatas  väga sügavast muljest, mille olid nad saanud ajakirjas Mäetaguses avaldatud  artiklist pealkirjaga Folk songs and folk music in Virumaa [Rahvalaulud ja rahvamuusika Virumaal]. Kirjas märgiti: „Tänu Teie uurijatöö uudsusele ja […]

ÜLEEUROOPALINE KULTUURIPÄRANDI AASTA KADRINAS

KUTSE 15. SEPTEMBRIL 2018 KELL 12 KADRINA RAHVAMAJAS VIRU INSTITUUDI JA NEERUTI SELTSI ÜHISKONVERENTSILE PÄRAND-KULTUUR JA KULTUURI-PÄRAND TÄHISTAMAKS ÜLEEUROOPALIST KULTUURIPÄRANDI AASTAT  KAVAS: 100-aastane Eesti Euroopa kultuuripärandi aastal 2018 Marju Kõivupuu (folklorist, Euroopa kultuuripärandi aasta Eesti juhtkomitee liige)  Jakob Hurda kaastöölised Kadrina kihelkonnast  Rein Saukas (kultuuripärandi uurija Kirjandusmuuseumist) Kultuuripärand maastikus Evelin Tiiter, Liivi Heinla (õpetajad, Kadrina lugemiku koostajad) Aleksander […]

Pärandkultuuripäev Viru-Nigulas

Viru-Nigula Koduloomuuseum, Viru-Nigula Hariduse Selts ja Viru Instituut    kutsuvad pärandkultuuripäevale “Virumaa on virulaste hoida. Lugusid Viru-Nigula  kihelkonna värvikast minevikust“ 6. septembril  kell 13  muuseumi (Rataskaevu 1, Viru-Nigula alevik) Päevakavas on lood  Viru-Nigulast: üllatusi külamaastikelt ( Ene Ehrenpreis), leide Viru-Nigula pastoraadi pööningult (Aivi Parijõgi). Tutvumine muuseumi, rahvamaja  ja Vasta mõisakooliga. Roopilli valmistamine (Ervin Lember). Instituudi 10.aastapäeva puhul  […]

Soe suvine pärimuskultuuripäev Rohu pargis

  Esmakordselt toimus instituudi pärimuskultuuripäev „Virumaa on virulaste hoida“ looduses, Rohu mõisa pargis. MTÜ Rohu Park kaasas instituudi, et lisada kohalikku pärimust. Varasematel aastatel on seal toimunud külapäevad. Instituut tõi omalt poolt esinema Simuna kihelkonna pärimuslugudest Mall Hiiemäe ja rahvariietest Kersti Loite. Paekivitöötoaga on kohal Ain Aas. Mõisalegende tutvustas Karin Hansson. Külli Seppa tutvustas parki […]

Tule vaatama ja kuulama

Laupäeval, 16. juunil esineb Rohu mõisa pargis Simuna pärandkultuuripäeval rahvamuusika duo Merike Paberits (flööt, torupill, vokaal, parmupill) ja Karoliina Kreintaal (viiul, vokaal, hiiu kannel). Nad on vanad sõbrad, kolleegid ja koolikaaslased, kes lava jaganud juba mitu aastat mitmetes erinevates projektides. Paar aastat tagasi otsustati aga luua duo, kus oma lemmmikpalasid Eestist ja siit-sealt kaugemalt just […]