Entries by Virukas

Valmis uus kogumik lasteaedadele

2015.aastal Viru Instituudi ja TLÜ Rakvere Kolledži korraldatud Virumaa kultuuriloo töölehtede konkursile laekus ligi poolsada töölehte 70 autorilt, neist 13  grupitöödena. 2016.a lõpus avalikustati Viru Instituudi kodulehel töölehtede kogumik“ Virumaal on vahva“, kuid sellest jäid mitmed tööd välja.  Nüüd sai valmis kogumiku teine osa esimesest kogumikust väljajäänud ja hiljem laekunud kuue lasteaia töödest.  Eriti tublilt […]

Kutse pärandkultuuripäevale

Austatud Virumaa koduloouurijad, kultuurihoidjad ja teised huvilised kutsume teid pärandkultuuripäevale “Virumaa on virulaste hoida. Rakvere kihelkonna Tõrma, Karitsa ja Levala kandi lood“ 9. septembril Tabani puhketalus (endises kõrtsihoones) algusega kell 12. Esinevad: kohapärimusest Mall Hiiemäe (Eesti Rahvaluule Arhiiv), vanadest taimedest Annika Michelson (MTÜ Maadjas), kohalikud koduuurijad ja kogukondade esindajad. Näitus raamatutest, fotodest ja muudest materjalidest. […]

Viru Instituut Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis

Viru Instituut osales esmakordselt külalisena Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis, mis toimus 4.-5. augusti Toilas. Kaks päeva arutati suvekoolis “Heas seltskonnas” ühenduse liikmete, väliseesti seltside ja teiste külalistega Toila sadama kõrtsis teemal “ Mis annab seltsile elujõu” ja uusi koostööprojekte.  Toila Valla hariduse Seltsi juhatuse esimees Bruno Uustal tutvustas Toila seltsielu ja ajaloolane Ott Sandrak esines […]

 Viru Instituut Rohu pargis perepäeval “Nutikad maanoored“

Rohu Park MTÜ eestvedamisel on tehtud suur töö looduskaitse alla kuuluva vana Rohu mõisa pargi korrastamisel ja külapäevade korraldamisel. 22. juulil oli juba 7. külapäev, kuid seekord suunatud noortele. Külastajatele esines noorteband, kes andis edasi ka oma kogemustest õpetussõnu projektide elluviimisel. Nii lapsed kui eakamad võtsid aktiivselt osa seiklusmängust. Väiksematele lastele pakkus palju lustimist batuut. […]

Tänud noortele koduuurijatele ja nende juhendajatele

Suur tänu noortele ja nende juhendajatele, laekunud on Virumaa noorte koduuurimistööde konkursile ligi 20 tööd õpilastelt alates 3.klassist erinevatest koolidest. Kui kellelgi on veel mingitel asjaoludel töö saatmata, siis palume need vähemalt elektrooniliselt saata 13.juuniks. Paberkandjal saab kokkuleppel ka  hiljem esitada. Kui teil on mingi takistus töö edastamisel ka selleks kuupäevaks, siis palun sellest teada […]

Tore päev Viru-Nigula mail

Teine Virumaa koduuurijate päev toimus Viru-Nigula kihelkonna mail. 2016.aastast on instituut võtnud koostööpartnerite soovitustel vabaühenduste kõrval suurema tähelepanu alla koduuurijad ja väikemuuseumid, korraldamaks koostöövõrgustiku arendamise eesmärgil erinevaid üritusi, sh koduuurijate päevi. Tänu Ervins Veitsursile, Aivi  Parijõele ning Kertu Karusele sai kokku mitmekülgne kava usunditest, Jüri Parijõest ja Kunda tsemendimuuseumist.   Päev oli osaliste arvates väga õnnestunud […]

Ilmus artiklite kogumik „Virumaa rahvakultuur“ hüperajakirjas „Mäetagused“

Viru Instituut kogus materjale uue Virumaa koguteose jaoks aastatel 2011-2013 rahvakultuuriga seonduvatest artiklitest pani  kogumiku kokku Mall Hiiemäe. Paraku  rahaliste vahendite nappuse tõttu ei õnnestunud seda raamatuna avaldada kuni 2015.aastani. Viru Instituut ja Eesti Rahvaluule Arhiiv leppisid kokku, et materjalid koos uuendatud artiklitega avaldatakse  Eesti Kirjandusmuuseumi folklooriajakirjas“ Mäetagused“. Nüüdseks on Virumaa rahvakultuuri alased artiklid avaldatud […]

Tänud kohaliku keele sõnade ja lühilugude eest

Rõõmustav on see, et kohaliku keele sõnakonkursile laekus palju  sõnu ja lugusid mitmelt poolt üle Virumaa.  Aitäh Evelin Rikma, Kaja Toikka, Reet Markin, Urmas Majajääs, Heli Hallik, Evi Rist, Anneli Lamp, Sirje Võsa, Kaja Kasemaa, Eve Kruusmaa, Marje Alasi, Eha Vaga ja Sille Uustalu  toredate sõnade ja lugude eest. Tänud ka kõigile neilegi, kes lihtsalt […]

Noorte uurimistööde esitamise tähtaeg läheneb

Iisaku Kihelkonna Muuseum, Juhan Kunderi Selts ja Viru Instituut ootavad üle-virumaalisele koolinoorte kodu-uurimiskonkursile 2016. ja 2017. aastal valminud töid (võivad olla ka teistel võistlustel osalevad tööd). Konkursitöid saab esitada 31. maini 2017. a Lääne-Viru Maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakonda F.R. Kreutzwaldi 5 (tuba 4), 44314 Rakvere märksõnaga „Kodu-uurimiskonkurss“. Info: http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss/, tel 5054319, e- post: marge@viruinstituut.ee

Viru instituut ootab 31. maini lühilugusid kohalikust keelest.

Esitada võib kirjalikult või helisalvestusena lugusid kohaliku keele kohta, olgu need siis üksikud sõnad, fraasid, kõnekäänud, lühijutud või muu. Näiteks vana viru murdekeel või midagi muud sellele kandile omast (v.a võõrkeel), mis erineb praegusest ametlikust eesti (kirja)keelest. Samuti ootame sõnu, kõnekäände ja fraase, mida on kasutanud ja kasutab ainult perekond, suguvõsa, kogukond või küla. Juba […]