Entries by Marek

Esimesed töölehed ja mängud on juba saabunud

Instituut kutsus aastavahetusel algklasside ja lasteaedade õpetajaid täiendama Virumaa kultuuriloo töölehtede kogumikke aastatel 2017-2019 loodud kodukoha- ja selle kultuuri teemaliste töölehtede ja mängudega. Tänaseks on juba laekunud  Narva lasteaiast Põngerjas, Kohtla-Järve lasteaiast Tareke ja Kunda lasteaiast Kellukest omanäolisi huvitavaid töölehti ja mänge. Kuna aega on veel piisavalt esitamistähtajani, siis jõuavad ka teised veel esitada. Varasemate töödega […]

Sisukas päev Toilas

Instituut koos Toila raamatukoguga korraldasid pärimuspäeva, kus tutvustati nii kohalikku kodulugu kui ka Virumaa rahvapärimust. Folklorist Mall Hiiemäe rääkis metsloomadest ja lindudest Virumaa rahvapärimuses ja Reet Hiiemäe rääkis kaitsemaagiast Virumaal. Muusikalisi vahepalusid pakkus pillimees Heino Jäger. Toila valla Hariduse- ja Kultuuriseltsi esimees Bruno Uustal tutvustas seltsi ajalugu ja tegemisi, rääkis seltsi poolt välja antud raamatutest […]

Kohtla-Järvel arutleti koduloo teemadel

Instituudi abiga korraldati Kohtla-Järvel õpetajatele koolituspäev koduloo õpetamise ja uurimise teemal.  Anu-Merike Eenmäe jagas näpunäiteid õpilaste praktiliste ja uurimistööde läbiviimiseks, vormistamiseks ning konkurssidele esitamiseks.  Arutleti teemade üle, mis sobiksid Kohtla-Järve noortele, vaatamata vene õppekeelele ja senisele vähesele kogemusele oma kodu ja linnaga seotud teemade käsitlemisel. Julgustati õpetajaid, et instituut ootab oma konkurssidele noorte uurimistöid ka […]

100 meetrit luulet

Üle saja Virumaa noore luuletaja kogunes 22.märtsil Haljala kooli poolt korraldatud 21. ülevirumaalise luulekonkursi pidulikule lõpetamisele Haljala rahvamajja. Selle aasta teema „Sportides tuleb pikkus, laiseldes laius“ autoriks oli Haljala Kooli 8. klassi õpilane Elis Heinmaa. Noored võisid kirjutada kõigest, mis seotud spordiga (spordipäev, spordialad, kehalise kasvatuse tund, trennid, tugitoolisport, nutisport jms). Konkursitöid laekus 4.-9.klassi õpilastelt […]

Emakeelepäeva puhul

12. märtsil tähistas Viru-Jaagupi eakate klubi Elutark päeva koos instituudi esindajatega. Kristen Suokass kõneles emakeelest ja viru keelest,  esitades ka oma luuletusi kogumikust “Tagassi inglite juure“ . Hilje Pakkanen ja Marge Lepik tutvustasid instituudi tegemisi. 13. märtsil esines Kristen Suokass  Jõhvi keskraamatukogus ja andis virukeelse intervjuu ajalehele“Põhjarannik“. https://pohjarannik.postimees.ee/6546410/murdeuurija-suokass-on-okunuomsemb-et-riigis-on-vaid-uks-uhiskiel  

Instituut rannakeele tunnis Leesis

Instituudi liikmed külastasid Juminda poolsaarel Leesi rahvamaja, kus toimus MTÜ Juminda Poolsaare Seltsi kamba “Rannakiele üäks”  keeletund, mis on toimunud igakuiselt juba mitmendat aastat.Tavaks on kujunenud, et kellegi poolt tehtud jutukest või kahekõne loetakse ühiselt  ja analüüsitakse. Samuti arutletakse koos päevateemadel. Tunni alguses tegeletigi kodutööde ettekandmisega ja tutvuti osalejatega. Instituudi poolt Kaja Toikka ja Kristen […]

Virukeelsed teatriteemalised mõtisklused Rakvere teatri kodulehel

Rakvere Teater ja Viru Instituut alustasid viru keele teemal koostööd lavastusega “Tagassi inglite juure” (tekst Suokass ja lavastaja Tiina Mälberg). Nüüd jätkub see uues huvitavas vormis, tähistamaks eesti keele aastat viru moodi. Viru keele entusiast Suokass käib teatris  vaatamas lavastusi ning kirjutab nende kohta oma muljeid, mis ilmutatakse Kuulutajas eesti keeles, aga teatri kodulehel lavastuste […]

Virumaa on virulaste hoida. Toila lood

Toila vallaraamatukogu ja Viru Instituut kutsuvad pärandkultuuripäevale “Virumaa on virulaste hoida. Toila lood“ 30. märtsil kell 12.00 Toila seltsimajas Päevakavas on tutvumine Toila ja selle kultuuripärandiga. Esinevad folkloristid Mall Hiiemäega (metsloomadest ja lindudest Virumaa rahvapärimuses) ning Reet Hiiemäe (kaitsemaagiast Virumaal). Päev on osalejatele tasuta. Korraldamist toetavad Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm. Transpordivajaduse korral Rakverest Toila […]

2018. a ülevirumaalise kodu-uurimiskonkursi tööde kogumik

Valmis 2018.a ülevirumaalise kodu-uurimiskonkursi tööde kokkuvõtetest kogumik, millega saab tutvuda http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss Õpilaste töödega saab tutvuda instituudi kaudu või siis Virumaa Muuseumides, kus on senini säilitatud kõiki õpilaste uurimistöid Info marge@viruinstituut.ee.

Kutsume taas koostama Virumaa kultuuriloo töölehti

Head õpetajad! Kutsume taas koostama Virumaa kultuuriloo töölehti Aastatel 2016-2017 kogus instituut töölehti lasteaedadelt ja koolidelt Virumaa kultuuriloo kohta. Laekus üle 80 väga eriilmelise ja erineva mahuga tööd, nendega saab tutvuda  instituudi kodulehel  http://viruinstituut.ee/toolehed-lasteaedadele/  ja  http://viruinstituut.ee/virumaal-on-vahva/ . Kõikidest töödest saadi midagi Virumaa kultuuriloo töövihikute jaoks – alates nimetusest, joonistest ja rääkimata ülesannetest. Mitmed töölehed olid […]