Entries by Virukas

Ootame taas Viru sõnu ja lugusid

Arvestades koostööpartnerite  ettepanekuid  emakeelepäevadel Virumaa kohaliku keele uute sõnade ja lugude leidmiseks, pikendab Viru Instituut  tööde esitamise tähtaega  2. aprillini 2018 Juhend Viru instituut jätkab 2018. aastal Virumaa kohaliku keele kogumist. Kirja panemist on väärt nii sõnad, väljendid, naljade kui ka lühilood. Seekord ootame lisaks küla-, tudengi-, laste-, keele- ja koolinalju. Palume esitada ka nõukogudeaegseid ja […]

Toeta keeletegu

Viru Instituut esitas  Aasta keeleteo konkursile Rakvere teatri virukeelse talveetenduse ,,Tagassi inglite juure”, viru keele avalikkusele tutvustamise eest 2017. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 23 mullust keeletegu, mille põhjalikumad kirjeldused on kättesaadavad https://www.hm.ee/et/keeletegu2017) Avalik hääletus kestab 7. märtsi keskööni. Igal ühel on võimalik anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile […]

 Instituudi 10. sünnipäeva puhul

jätkame pärimuspäevadega „Virumaa on virulaste hoida“ kihelkondades, seekord Maidlas, Rohu pargis ja Narva-Jõesuus. Koduuurijate esimene kokkusaamine on Iisaku muuseumis koostöös iisaku muuseumi ja muinsuskaitseameti spetsialistidega. Koduurijate päevade raames tutvutakse  F.R.Kreutzwaldi ja Kalevipojaga seotud kohtadega ja lugudega  Kadrina, Neeruti,  Väike-Maarja ja Porkuni mail. Ka sel aastal korraldame ülevirumaalist noorte koduurimiskonkurssi ja konverentsi (info kodulehel http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss/) . […]

Suokass Vikerraadios

17. detsembri Vikerraadio keelesaates räägiti viru keelest ja meelest. Viru luuletaja Suokass on üks vähestest, kes on uurinud viru murret. Suokass: “Nied kohalikud kieled on kordi ja kordi rikkalikuma sõnavara ja rohkemate väl’lendusviisidega kui üks normieritud kiel on. Miks peaks võtma võerkieltest tobedaid või kohmakaid tuorlaenusi, kui meil on võtta oma kieltest sõnu, mida aktiivselt […]

Teatrikohvikus räägiti Viru Instituudist ja viru keelest ning lauldi viru regilaule

Rakvere Teatrikohvikus toimus „RT vestleb“ sarja raames kõnelus folklorist Ingrid Rüütli ja viru kohaliku keele uurija Kaja Toikkaga. Jutuks oli viru keele olemus ja püsimine ning pärimuskultuur ja selle kogumine. Kõneldi ka viru murde eripärast ning regilauludest, samuti Viru instituudi osast kohaliku pärandi uurimisel ja säilitamisel. Külalised laulsid koos kuulajatega mõne regilaulu ning Kaja Toikka […]

Virumaad esindasid kuus noort üleriigilisel kodu-uurimiskonverentsil Pärnus

Üle-eestilise konverentsi eesmärgiks on innustada noori kodu-uurijaid väärtustama oma kodupaiga ajalugu, toetada õpilasi ja nende juhendajaid kultuuripärandi jäädvustamisel ning luua koostöövõimalusi kodu- ja kultuuriloost huvitatud noortele. Seetõttu toimub igal aastal üleriigiline konverents. Esimene üleriigiline noorte kodu-uurijate konverents peeti 1969.aastal Tartus. Tol ajal esinesid 19 noort kodu-uurijat 18 koolist. Tänaseni on peetud  juba 47 konverentsi. Selle aasta […]

Viru keel! Mis see veel on?

Sissejuhatusena Rakvere Teatri talvelavastusele “Tagassi inglite juure” toimub 29. novembril kell 19 teatrikohvikus RT vestleb sarjas kõnelus Ingrid Rüütli ning Kaja Toikkaga. Eelmainitud lavastuses kõlavad Tiina Mälbergi ja Üllar Saaremäe häälte läbi kohaliku luuletaja Kristen Suokassi samanimelisest luulekogust pärinevad virukeelsed tekstid. Vestlusõhtu teemadeks on Viru Instituut, murded üldisemalt, Viru murre, regivärsiline rahvalaul kui viru kultuuri […]

Ootame taas viru sõnu ja lugusid

Keelehuviliste ettepanekul jätkab Viru instituut 2018. aastal Virumaa kohaliku keele kogumist. Kirja panemist on väärt nii sõnad, väljendid, naljade kui ka lühilood. Seekord ootame lisaks küla-, tudengi-, laste-, keele- ja koolinalju. Palume esitada ka nõukogudeaegseid ja 1990ndate aastate sõnu, lugusid, nalju jms. Tähtis on, et inimesed meenutaksid mingeid spetsiifilisi, näiteks oma kodus, koolis või töökollektiivis […]

Esimene ülevirumaaline noorte kodu-uurimiskonverents Sõmeru Põhikoolis

9. novembril toimus Sõmeru Põhikoolis esimene ülevirumaaline noorte koduuurimiskonverents, kus tehti vahekokkuvõtteid uurimistööde konkursist enne üleriigilist konverentsi. Konverentsil esitleti 20 tööd, nende seas ka 3.-6.klasside õpilaste töid. Varem ei ole Lääne-Viru maakonnas konkurssidel olnud nooremate õpilaste töid, siis tänavu oli kolm. Neljas algklasside õpilaste töö oli Ida-Virust  Illuka kooli 3.-4.klasside õpilastelt  seoses oma kooli aastapäevaga“ […]