Viktoriini  „Virumaa ja virulastest“ SA Virumaa Muuseumid esitatud küsimustele saatsid taas head vastused Aime Kinnep, Reet Markin, Ilor Teeväli ja Arne Timm. Reet Markin ja Ilor Teeväli lisasid ka rohkesti  täiendavat infot, mida saab instituut kasutada oma tegevuses.

Loosi tulemusel saab selle kuu viktoriini heade vastuste  eest auhinna (raamat ja meene)  Reet Markin.

Viktoriini „Virumaast ja virulastest“ aprillikuu vastused.

  1. Käesoleva aasta puu on kadakas. Millistest kadakatest on fotod Virumaa Muuseumide fotokogus? Arvestatud Virumaaga seotud fotosid.

Vastus: Viitna (Rõmeda) kadakas RMF 835:20 ja RMF 1071:23 ja RMFn 1071:23
https://www.muis.ee/museaalview/1675255
https://www.muis.ee/museaalview/1633762
https://www.muis.ee/museaalview/2540373
Jõepere kadakas RMF 1175:98  https://www.muis.ee/museaalview/2308788
Kaheharuline kadakas Karepa tee ääres RMF 552:2 https://www.muis.ee/museaalview/1858173

_____________________________

  1. Virumaa Muuseumide kogus on üks 1930.aastatel kasutusel olnud uksesilt KONSTAABEL, mis oli Puurmani valla konstaabli tööruumi uksel. Praegu on silt eksponeeritud Politseimuusuemi näitusel “Ajalugu vormides”. Kuidas oli selle konstaabli nimi?

Vastus: Bernhard Jüri poeg Maanso (Kirchberg) elas aastatel 1895–1946.  RM 7085:1 Aj 1855
https://www.muis.ee/museaalview/3693288

_____________________________

  1. Rakveres tegutses 1920.-1930.aastatel joonistusõpetajana kunstnik Arnold Vihvelin. Virumaa Muuseumide kogus on mitmeid Vihvelini töid. Lisaks maalidele ja joonistustele leidub ka kunstniku poolt kavandatud märk ühe Rakvere kooli aastapäevaks. Millise kooliga on tegu?

Vastus: RM _ 1733 Aj 4:15 Märk Rakvere linna 3. Algkooli 125. aastapäevaks 1930.a.
https://www.muis.ee/museaalview/958728 

_____________________________

  1. Rakvere Muuseumi Selts alustas tegevust 1927.a. 1977.aastal tähistati Rakvere muuseumi 50.aastapäeva. Nagu ikka oli külas mitmeid kolleege ja toodi kingitusi. Muuseumid kingivad sageli üksteisele museaale. Milliselt muuseumilt sai Rakvere muuseum kingituseks valupronksist kella, mille serval tekst Rakvere 1800 – 1880.

Vastus: Kirovi nim. kolhoosi muuseumilt RM _ 3371 Aj 610:11 https://www.muis.ee/museaalview/954379  

_____________________________

  1. Mille poolest on oluline/eriline a. trükitud aabits, mida muuseumikogus säilitatakse?

Vastus: Aabits on trükitud Rakveres Nikolai Erna trükikojas RM _ 957 Ar 138:36
https://www.muis.ee/museaalview/1580972