Aitäh, naljade eest

Viru Instituut on juba 2017. aastast kogunud viru keele kõrval muid virulaste lugusid, sealhulgas ka naljalugusid. Paraku esitati eelnevatel aastatel ainult üksikuid nalju. Kuna aprill – naljakuu sattus eriolukorra aega, siis kuulutati välja eraldi naljalugude kogumine.

Aprillikuu  jooksul aekus üle viiekümne naljaloo.  Mitmed lood on lisaks laekunud viru lugude ja õpilaste kodu-uurimuslike tööde raames, millest tehakse kokkuvõtteid alles sügisel. Lugudest koostatakse e-kogumik, mis avaldatakse instituudi kodulehel aasta lõpuks.

Aprillis kogutute osas väärivad esile tõstmist Anu Soone, Kalju Virve ja Aivo Põllu lood.

Kogenud folkloorikoguja Anu Soon keskendus lühivormidele ning talletas nii arhailisi naljalausumisi kui ka tänapäevasemat sõnapruuki ning jäädvustas mitu mahlakat ütlemist ja huvitavat humoorikat tähelepanekut.

Kalju Virve lugu paistab silma värskusega: kirja on pandud koomiline juhtum koroonakriisi algusajast.  Kalju Virvel tasuks ka muud silma ja kõrva hakanud naljakad seigad kirja panna.

Silmapaistvaima naljakoguga – kokku  ligi veerandsada, esineb  Aivo Põld.

Aivo Põld on lühidalt ja selgelt – aga see on hea naljaloo puhul eriti oluline – üles tähendanud  nii kuuldud lugusid kui ka endaga juhtunud anekdootlikke olukordi.

Meeldiv üllatus oli see, et mitu meesterahvast panid kirja ja ka saatsid omad lood. Ehk annavad nad nüüd head eeskuju teistele, et saata ise või teiste kaudu oma lood instituudile. Ei ole vaja peljata vormistuse, või sõnastuse pärast, nende osas leiame ühiselt sobiva lahenduse.

Instituut tänab naljalugude esitajaid auhindadega tunnustusüritusel sügisel.

Kel veel naljalugusid või muid viru keele ja virulaste lugusid,  võivad olla ka lindistustena, ootame  huviga neid  31. augustini e-posti teel marge@viruinstituut.ee