25. novembril peeti Pärnus Kunstide Majas 46. üle-eestiline koolinoorte kodu-uurimiskonverentsi, kus esinesid ka meie maakonna tublimad kodu-uurijad.

Üle-eestilise konverentsi eesmärgiks oli innustada noori kodu-uurijaid väärtustama oma kodupaiga ajalugu, toetada õpilasi ja nende juhendajaid kultuuripärandi jäädvustamisel ning luua koostöövõimalusi kodu- ja kultuuriloost huvitatud noortele.

Üle-eestilisele konverentsile esitati kokku seitse põhikooli- ja kümme gümnaasiumiastme tööd. Hindamiskomisjon  arvestas tööde vormistamisel ja koostamisel nii üldkehtivaid kui ka koolide erinõudeid ning  keskendus parimate tööde esiletoomisel eelkõige sisule, õpilaste enda panusele, analüüsioskusele ja arvamuste ning seisukohtade esitamisele. Uurimisteemad olid huvitavad ja mitmekesised, tööde tase ühtlaselt kõrge ning õpilaste esinemisoskus väga hea.

Tallinna Ülikooli Pedagoogika Arhiivimuuseumi haridusloo spetsialist ja kauaaegne üle-eestiliste koolinoorte kodu-uurimiskonverentside eestvedaja Ene Luka hinnangul tundsid õpilased oma uurimisvaldkonda hästi, tööde esitlemisel toodi välja töö eesmärgid, uurimismeetodid, analüüs ja järeldused. Juhendajad olid teinud õpilaste ettevalmistamisel suurepärast tööd.

Lääne-Viru paistis tööde arvu poolest kenasti silma: neljandik üle-eestilisele konverentsile kutsututest oli meie maakonnast.  Maakonna kodu-uurimiskonverentsil valiti välja nelja õpilase uurimused:  Joanna Ramot Haljala Gümnaasiumist (Asustusnimed ja liikluspindade nimed Haljala vallas, juhendaja Külli Heinla); Anett Triebstock  Vinni-Pajusti Gümnaasiumist  (Kergliiklusteed, nende planeerimine ja areng Vinni vallas ning Lääne-Virumaal, juhendas Siiri Seljama); Aliise Tipneri ja Khirsten Terese Murumägi  Kadrina Keskkoolist (Elust teise maailmasõja ajal Kadrina algkooli endiste õpilaste mälestuste põhjal, juhendaja Evelin Tiiter); Helen Proosa Kadrina Keskkoolist (Kohanimed enne ja nüüd. Kadrina-kandi oronüümid, juhendaja Liivi Heinla).

Parima esitluse eripreemia gümnaasiumiastmes sai Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilane Anett Triebstock.

Kuulamismõnu  ja kaasaelamist pakkusid kõik tööd,  uuriti küll oma kandi meiereisid, perekonna sugupuud, Kihnu tulekahjusid, Tammsaare kirju jpm. Lõpuks jäi vaid nõus olla Eesti Pedagoogika Arhiivimuuseumi haridusloo spetsialisti,  kodu-uurijate grand lady Ene Lukaga, kes  tõdes: oli  tore päev,  sai jälle palju targemaks Eestis toimunud asjade kohta.

Peab tunnistama, et kunstide maja vana ajalooline  imeilus juba jõuluhõngune   hoone  sobis selleteemaliseks koosolemiseks suurepäraselt.  Nagu koolidirektor Tiit Erne  oma  innustuskõnes  lootis, toetasid selle hoone iidsed  noorte kunsti täis seinad kõiki esinejaid.

Viru Instituut tänab kõiki õpilasi, nende juhendajaid, koole ja tööde retsensente ning konverentside korraldajaid noorte kodu-uurimisvaldkonna eestvedamise, koordineerimise ja väga hea koostöö eest.

Kohtumiseni 2017. aasta oktoobris üle-virumaalisel kodu-uurimiskonkursil ja konverentsil ning seejärel 25. novembril üleriigilisel.