Kokkuvõte 23. Virumaa luulevõistlusele laekunud töödest

Pika ajalooga Virumaa noorte luulevõistlus koondas 4.–9. klasside õppureid, et kirjutataks sel aastal ühisel teemal “Minu koroona-aasta”.

Töid saatnud koole oli kokku 27, mis on Haljala kooli korraldatava aja jooksul suurim number, osalesid ka uued koolid: Sinimäe Põhikool, Maidla Kool, Jäneda Kool, Veltsi Lasteaed-Algkool.

Kirjatükke  oli kokku 297, neist enim – 4.-5. klassi töid (132). Kuid raamatusse mahtus 53, neile  lisaks märgiti ära 56 tööd, kellele samuti anti tänukirjad Haljala kooli, Eesti Õpetaja Autähis ja Viru Instituudi poolt.

Oodatult oli luules ära märgitud nii koroona-raskusi, kui ka toredaid, naljakaid asju, mis aidanud sel ajal.

Kahjuks jäi taas ära pidulik tänuüritus, seetõttu toimetati auhinnad koolidesse, et nad saaksid ise õpilastele üle anda.

Viru Instituut märkis ära kuue õpilase (Sandra Ruuben, Nele Pakk, Cassandra Kuningas, Marcus Tera, Hanna Gerda Piibar ja Raul Männi) tööd ja kahe õpetaja (Madis Kolk Vasta koolist ja Maie Jaago Sinimäe põhikoolist) panust õpilaste innustamisel luuletama.

Peab nentima, et nende  omanäoliste luuletuste seast valiku tegemine oli üpris keeruline.

Suur tänu noortele luuletajatele ja nende juhendajatele.

Viru Instituut peab samuti kui Haljala kooli ja MTÜ Eesti Õpetaja Autähis oluliseks ja vajalikuks emakeele väärtustamist ülevirumaalise luulevõistluse pika traditsiooni jätkamise kaudu, seetõttu toetab oma võimaluste kohaselt seda.

Kohtumiseni järgmisel aastal luulevõistlusel Haljalas.

Loe lisaks: Virumaa Teatajast https://virumaateataja.postimees.ee/…/ilmus-virumaa…

Foto: Grete Tooming