Ülevaade instituudi tegevustest kohaliku keele kogumisel

Viru Instituut on huvitunud juba mitu aastat murrakust ja kohalikust keelest Virumaal. On kogutud lugusid, sõnu ja mälestusi. 2019.a alustati Kaja Toikka eestvedamisel koostöös Eesti Keele Instituudiga Eesti Rahvakultuuri Keskuse meetme” Virumaa pärimuskultuuri toetamine” abil Lüganuse murdesõnastiku koostamisega.

2021.a alustati juba Vaivara murraku ja 2022. a Jõhvi murraku uurimist.


Facebookis:

Avati facebooki grupp: Vaivaru ajaluo ja kiele soprad https://www.facebook.com/groups/898908670902267

Sirje Õnn veab facebooki gruppi: Kirde Eesti murrakud ja murded https://www.facebook.com/groups/1125861407771114/

Lüganuse murraku kohta leiab infot facebooki grupis: Lügänuse ajaluo ja kiele sõprad https://www.facebook.com/groups/767407027428079


Kodulehelt leiate kutsed kogumisele:

https://viruinstituut.ee/kogume-sonu/  dets 2022

Kogumisel võivad osaleda kõik huvilised – Virumaa koolide õpilased, perekonnad, kogukonna liikmed, ka kodukandist mujale lahkunud, kuid mäletavad veel mingeid sõnu.

https://viruinstituut.ee/kirderanniku-keel/  märts 2022

  1. a alustasid aga keeleteadlane Piret Norvik ja kodu-uurija Anne Nurgamaa Vaivara kandi keele uurimisega, lootes veel leida jälgi Vaivara murrakust, intervjueeriti ja lindistati kümmekond kohalikku. Paraku vanast murrakust on vähe jälgi, nüüd keskendutakse sõja-järgsele keeleloole, et jäädvustada selle aja keele tundjaidki. Need projektid jätkuvad ja täiendavad teineteist uute vormidega ning aitavad alustada Jõhvi murraku kogumist ja uurimist. Kogume toimub Eesti Rahvakultuuri Keskuse meetme ”Virumaa pärimuskultuuri toetamine” abil.

Viited instituudi teadetele:

https://viruinstituut.ee/vaivara-murdesonad/  aprill 2020

https://viruinstituut.ee/viru-lood/  märts 2021

https://viruinstituut.ee/kogume-ja-uurime-kirderannikumurde-keelt/ veebruar 2021

https://viruinstituut.ee/viru-keel-ja-jutud-2020/ dets 2020

https://viruinstituut.ee/kutse-koguma-taas-luhilugusid-kohalikust-keelest-ja-virulastest/  jaan 2020

https://viruinstituut.ee/luganuse-murdesonastik/  dets b2019

https://viruinstituut.ee/viru-keel/ kogumikud 2018-2020

Lisaks on huvitavad õpilaste uurimistööd alates 2016. aastast. Vt instituudi kodulehelt https://viruinstituut.ee/  Kodu uurimiskonkussi alamlehtedelt

PDF-fail. Kogumik “Viru keel ja jutud 2020”

PDF-fail. Kogumik “Viru keel ja jutud 2019”

Kogumik. Katkendeid Viru kohaliku keele lugudest.