Viru Instituut kutsub osalema viktoriinis

Eesti keele aasta ja EV 100 aastapäeva raames kutsub Viru Instituut taas osalema Virumaa  viktoriinis. Iga kuu on mingi uus teema: veebruaris Vabadussõda, märtsis emakeel jne.

Viktoriini küsimused avaldatakse instituudi kodulehel iga kuu 15. kuupäevaks. Samas avaldatakse ka eelmise kuu küsimuste õiged vastused. Vastused palume saata hiljemalt sama kuu viimaseks päevaks.

Õigesti vastanute seast loositatakse  iga kuu parim, kes saab Virumaa trükise või meene. Kogu mängu  jooksul edukalt vastanute vahel loositakse välja kolm auhinda (kinkekaardid).

Õigesti vastanute ning auhinna võitjate nimed avaldatakse osalejate nõusolekul viktoriini lehel kord kuus  koos uute küsimustega. Viktoriini lõpptulemused tehakse teatavaks 2020.a veebruaris.

Vastused palume täita kodulehel või saata e-posti aadressile marge@viruinstituut.ee, lisades  vastaja kontaktandmed (nimi, elukoha nimi, e-posti aadress).

Info Marge Lepikult (telefonil 505 4319; e-posti aadressil marge@viruinstituut.ee)


Viktoriin Virumaa kultuurilugu

Septembrikuu KÜSIMUSED


 

 
 

 

 

 

 

Hall kukk, punane hari?
Veikene mees, punane kasukas seljas?
Ikka seisab naistel ees, lihast kui näeb tema sees, ümarik on tema pragu, karvad katvad tema nägu?
Ema läheb ees, ei saa suhu ega selga, tüter läheb taga, saab suhu ja selga?
Kihelkonna kaljaasti?

 

 
_____________________________