Viru pulm. Jõhvi pillilood, Lüganuse ja Iisaku pulmalaulud

Novembri lõpus esitleti Narva Vaba Lava teatrikeskuses veebiväljaannet „Viru pulm. Jõhvi pillilood, Lüganuse ja Iisaku pulmalaulud“, mis on 2012. aastal Viru Instituudi abiga ilmunud plaadi täiendatud versioon. Pulmarituaali laule ja pillilugusid esitavad tollased Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika tudengid (Eeva Talsi, Leannae Barbo, Mari Mae, Mihkel Roolaid, Karoliina Kreintaal, Villu Talsi, Janika Oras ja Timo…

Vana kannel

Uus „Vana Kannel“ Novembri lõpus esitleti Narva Vaba Lava teatrikeskuses akadeemilise regilauluväljaande „Vana Kannel“ Vaivara ja Narva köidet ning Viru pulmalaulude veebiväljaannet. „Vana Kandle“ XII köide sisaldab Vaivara kihelkonnast ja Narva linnast kogutud regilaule. Tekstiosa koostasid Eesti Rahvaluule Arhiivi kogude põhjal Ruth Mirov ja Kanni Labi, viisiosa Ingrid Rüütel. Toimetajateks olid Kanni Labi ja Janika…

Kohtla ajalooringi 30. aastapäev

Viru Instituudi esindajad osalesid 23. novembril Kohtla ajalooringi 30. aastapäeva üritusel Kohtla-Nõmme rahvamajas. Aivar Surva ja Marge Lepik kogesid kohapeal, et tõesti on Kohtla ajalooring unikaalne nii Virumaa kui Eestimaa kultuuriloos oma küllaltki pikaajalise  ja uurimistööde alase tegevusega. 1988.aastal panid ajalooringile aluse Laine Toomsalu ja Vallo Reimaa. Aastapäeva puhul andsid ülevaate ringi tegemistest Vallo Reimaa…

Kutse esitlusele

Valmis EV 100 sünnipäevakingitus Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi poolt. Vaivara ja Narva “Vana Kandle” koostamisele aitasid kaasa ka Viru Instituut ja Vaivara Sinimägede Muuseum. Samuti on valminud 2012. aastal Viru Instituudi ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tudengite koostöös  ilmunud CD-plaadi täiendatud veebiversioon. Kogumike esitlus toimub  neljapäeval, 29. novembril kell 15 Vaba Lava Narva Teatrikeskuse…

XVI kohanimepäev

Rahandusministeerium ja kohanimenõukogu kutsuvad kõiki ajaloo-, koduloo- ja keelehuvilisi 6. detsembril algusega kell 11.00 Tartu Ülikooli Narva kolledži XVI kohanimepäevale. Kohanimepäev on rahandusministeeriumi ja kohanimenõukogu korraldatud seminar, mille eesmärk on teavitada inimesi kohanimemääramise protsessist ning kaasata neid, kes peavad kohanimesid kultuuri ja ajaloo jäädvustamise seisukohalt oluliseks. Päev on suunatud ennekõike ajaloo-, koduloo- ja keelehuvilistele ning…

Kokkuvõte II ülevirumaalisest koolinoorte kodu-uurimiskonkursist

Tänavu täitus 50 aastat õpilaste kodu-uurimiskonkurssidest  Eestis. Nüüd  juba teist aastat korraldatakse Virumaa konkurss ja konverents koos Iisaku kihelkonna muuseumi ja Viru Instituudi eestvedamisel. Gümnaasiumiõpilaste konverents Tapa linnaraamatukogus oli enam traditsiooniliste uurimistööde päralt, kuid teemade valik oli lai. Kunstnik Hando Mugasto perekonnapärandi , Kihlevere mõisa, Inju küla, Kadrina aleviku, Kadrina kihelkonna kõrtside, Rakvere valla  ajaloo…

Minu aed, minu lilled ja puud

Kutse esitama lugusid Eesti Rahvaluule Arhiivi teemal „Minu aed, minu lilled ja puud” Koduaed lillede ja põlispuudega on silmailu andja oma perele, aga ka visiitkaart. Euroopa pärandkultuuri aasta 2018 on sobiv, et kirja panna LUGUSID koduaedadest kui ühest rahvakultuuri tahust läbi vanaemade põlvkonna ja nüüdisajal. Mis on püsinud, mida oleme püüdnud säilitada, mida muuta? Mis…

Pühapaikade infopäev Viru-Nigulas

Kutsume kõiki osalema looduslikke pühapaiku tutvustaval infopäeval 18.10 kell 17.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumis Viru-Nigulas, Kirikaia 2. Looduslikud pühapaigad seovad maastikuga suure hulga vanemat kohapärimust: hiied ja ohvrikivid, mäed, allikad ja laukad, mille kohta on Eesti Rahvaluule Arhiivis ning mujalgi talletatud mitmesuguseid lugusid. Sageli on teada vaid kohanimi, mis võiks reeta kunagiste inimeste liikumisradu ning tähendusi….

Lüganuse rahvamaja

Pühapaikade teabepäeva Lüganusel

Soovitame osaleda 18. oktoobril algusega kell 17.00 Lüganuse rahvamajas Lüganuse kihelkonna looduslike pühapaikade teabepäeval. Muinsuskaitseameti ja Tartu Ülikooli töörühm, kes on alates tänavu kevadest käinud kihelkonna muistseid pühapaiku kaardistamas, on valmis kohalikule rahvale oma töö tulemusi tutvustama. Samuti loodavad töörühma liikmed kohalikelt pühapaikade kohta lisainfot saada. Oodatud on ka huvilised Jõhvi kihelkonnast.

Valmis trükis „Simuna kihelkonna pärimus“

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks on valmis saanud trükis „Simuna kihelkonna pärimus”, mis on koostatud  Simuna kihelkonna pärimuskultuuripäeval (Rohu 16.06.2018) kõlanud ettekannete ning arhiivimaterjalide põhjal. Kingituse jäädvustamist on toetanud Riigikantselei EV100 korraldustoimkond ja KÜSK. Trükise koostajad: MTÜ Viru Instituut ja MTÜ Rohu Park.