Virulaste murdesõnastik

15. aprillil toimus Lüganuse rahvamajas huvitavate kohtumiste pühapäeva raames arutelu murdekeelest koos keeleteadlase Jüri Viikbergi, kes kõneles murdesõnastike koostamisest Eesti Keele Instituudi ja kohalike entusiastide koostöös, ning folklorist Ingrid Rüütliga, kes rääkis murrete ja kohaliku pärimuse tähtsusest. Mõttevahetusel osalenud tundsid tõsist muret eesti keele ja rahvakultuuri seisundi, maakohtades koolide ja rahvamajade hääbumise pärast. Lüganuse Kultuurikeskuse ja Viru Instituudi…

Kutsume pärandkultuuripäevale “Virumaa on virulaste hoida. Maidla lood“

  Kutsume pärandkultuuripäevale “Virumaa on virulaste hoida. Maidla lood“ 26. aprillil   kell 10.30 Maidla mõisakoolis Ida-Virumaal Päevakavas on Maidla mõisa tutvustus (Kalle Lipp ja Heidi Pabor) koos näituse külastusega. Tervitused Maidla kooli direktor Meelike Abroilt ja lasteaia noortelt kanneldajatelt Pille Kekki juhendamisel. Esinevad kooli noored kodu-uurijad,  ajakirjanik, kirjanik Sulev Oll ja illustraator Ülle Meister „Virumaa…

Muinsuskaitseamet

Soovitame osaleda Muinsuskaitseameti teabepäeval

„Vrakid Peipsi järves, hõbedased ja raudsed kaubatooted, looduslikud pühapaigad“ esmaspäeval 9. aprillil 2018.a. kell 11.00-15.00 Iisaku Kihelkonna Muuseumis    Esinevad muuseumi direktor Marika Oolberg, MKA Ida-Virumaa vaneminspektor Kalle Merilai. Teemadel: Vrakileiud Peipsi järve põhjapoolsest osast. Maili Roio, MKA veealuse pärandi vaneminspektor „Raudne Virumaa“. Mauri Kiudsoo, Tallinna Ülikooli arheoloogia teaduskogu Telliskivide tootmisest Voka mõisatehases. Ilja Davõdov,…

Tuule Kann mängimas

Kandlepäev Viru-Jaagupis

 Viru-Jaagupi endises koolimajas toimus pärimuskultuuripäev – kandlepäev, pühendatud kunagise kandlemeistri Walter Raudkivile. Fotod  Hilje Pakkanen Viru-Jaagupis sai kuulata ehedat kandlemängu ja täiendada oma teadmisi kandlemängu kujunemisloost Eestimaal. Raamatukogu juhataja Ülle Rajamart rääkis Valter Raudkivist, tema lapsepõlvest, noorusajast ja muusikuks kujunemisest. Tuule Kann tuntud rahvamuusik ja kandlemängu pedagoog Tuule Kann Tallinnast,  tutvustas Eesti kandlemeistreid ja näiteid Virumaa /Põhja…

Mõtetega pärandiaastas

Emakeelepäeval toimus Haljala koolis, kes on Viru Instituudi kauaaegne koostööpartner, päevakohane  konverents  “Mõtetega pärandiaastas”. Oma erinevaid kodukandiga ja emakeelega  seotud töid esitasid õpilased, valla kirjandivõistlusest tegi kokkuvõtte Haljala Vallaraamatukogu juhataja Maiga Parksepp. Õpetaja Reet Markin tutvustas oma kohaliku keele alast tööd, mille oli esitanud instituudi poolt väljakuulutatud keelekogumisele. Mitmekülgsust lisas konverentsile kunagi Haljala kooliski ajalooõpetajana…

Ootame taas Viru sõnu ja lugusid

Arvestades koostööpartnerite  ettepanekuid  emakeelepäevadel Virumaa kohaliku keele uute sõnade ja lugude leidmiseks, pikendab Viru Instituut  tööde esitamise tähtaega  2. aprillini 2018 Juhend Viru instituut jätkab 2018. aastal Virumaa kohaliku keele kogumist. Kirja panemist on väärt nii sõnad, väljendid, naljade kui ka lühilood. Seekord ootame lisaks küla-, tudengi-, laste-, keele- ja koolinalju. Palume esitada ka nõukogudeaegseid ja…

Toeta keeletegu

Viru Instituut esitas  Aasta keeleteo konkursile Rakvere teatri virukeelse talveetenduse ,,Tagassi inglite juure”, viru keele avalikkusele tutvustamise eest 2017. aasta keeleteo tiitlile jäi pärast Emakeele Seltsi juhatuse sõela kandideerima 23 mullust keeletegu, mille põhjalikumad kirjeldused on kättesaadavad https://www.hm.ee/et/keeletegu2017) Avalik hääletus kestab 7. märtsi keskööni. Igal ühel on võimalik anda oma hääl ühele või mitmele kandidaadile…

 Instituudi 10. sünnipäeva puhul

jätkame pärimuspäevadega „Virumaa on virulaste hoida“ kihelkondades, seekord Maidlas, Rohu pargis ja Narva-Jõesuus. Koduuurijate esimene kokkusaamine on Iisaku muuseumis koostöös iisaku muuseumi ja muinsuskaitseameti spetsialistidega. Koduurijate päevade raames tutvutakse  F.R.Kreutzwaldi ja Kalevipojaga seotud kohtadega ja lugudega  Kadrina, Neeruti,  Väike-Maarja ja Porkuni mail. Ka sel aastal korraldame ülevirumaalist noorte koduurimiskonkurssi ja konverentsi (info kodulehel http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss/) ….

Suokass, luuletaja ja kunstnik. Kodanikunimega Kristen Suokass. Autor: ERR

Suokass Vikerraadios

17. detsembri Vikerraadio keelesaates räägiti viru keelest ja meelest. Viru luuletaja Suokass on üks vähestest, kes on uurinud viru murret. Suokass: “Nied kohalikud kieled on kordi ja kordi rikkalikuma sõnavara ja rohkemate väl’lendusviisidega kui üks normieritud kiel on. Miks peaks võtma võerkieltest tobedaid või kohmakaid tuorlaenusi, kui meil on võtta oma kieltest sõnu, mida aktiivselt…