Virukeelsed teatriteemalised mõtisklused Rakvere teatri kodulehel

Rakvere Teater ja Viru Instituut alustasid viru keele teemal koostööd lavastusega “Tagassi inglite juure” (tekst Suokass ja lavastaja Tiina Mälberg). Nüüd jätkub see uues huvitavas vormis, tähistamaks eesti keele aastat viru moodi. Viru keele entusiast Suokass käib teatris  vaatamas lavastusi ning kirjutab nende kohta oma muljeid, mis ilmutatakse Kuulutajas eesti keeles, aga teatri kodulehel lavastuste…

Virumaa on virulaste hoida. Toila lood

Toila vallaraamatukogu ja Viru Instituut kutsuvad pärandkultuuripäevale “Virumaa on virulaste hoida. Toila lood“ 30. märtsil kell 12.00 Toila seltsimajas Päevakavas on tutvumine Toila ja selle kultuuripärandiga. Esinevad folkloristid Mall Hiiemäega (metsloomadest ja lindudest Virumaa rahvapärimuses) ning Reet Hiiemäe (kaitsemaagiast Virumaal). Päev on osalejatele tasuta. Korraldamist toetavad Kultuurkapital ja Virumaa pärimuskultuuri programm. Transpordivajaduse korral Rakverest Toila…

2018. a ülevirumaalise kodu-uurimiskonkursi tööde kogumik

Valmis 2018.a ülevirumaalise kodu-uurimiskonkursi tööde kokkuvõtetest kogumik, millega saab tutvuda http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss Õpilaste töödega saab tutvuda instituudi kaudu või siis Virumaa Muuseumides, kus on senini säilitatud kõiki õpilaste uurimistöid Info marge@viruinstituut.ee.

Kutsume taas koostama Virumaa kultuuriloo töölehti

Head õpetajad! Kutsume taas koostama Virumaa kultuuriloo töölehti Aastatel 2016-2017 kogus instituut töölehti lasteaedadelt ja koolidelt Virumaa kultuuriloo kohta. Laekus üle 80 väga eriilmelise ja erineva mahuga tööd, nendega saab tutvuda  instituudi kodulehel  http://viruinstituut.ee/toolehed-lasteaedadele/  ja  http://viruinstituut.ee/virumaal-on-vahva/ . Kõikidest töödest saadi midagi Virumaa kultuuriloo töövihikute jaoks – alates nimetusest, joonistest ja rääkimata ülesannetest. Mitmed töölehed olid…

Viru Instituut kutsub osalema viktoriinis

Eesti keele aasta ja EV 100 aastapäeva raames kutsub Viru Instituut taas osalema Virumaa  viktoriinis.  Iga kuu on mingi uus teema: veebruaris Vabadussõda, märtsis emakeel jne. Viktoriini küsimused avaldatakse instituudi kodulehel  iga kuu 15.kuupäevaks. Samas avaldatakse ka eelmise kuu küsimuste õiged vastused. Vastused palume saata hiljemalt sama kuu viimaseks päevaks. Õigesti vastanute seast loositatakse iga…

Viru pulm

Veebiväljanne „Viru pulm“ on kättesaadav  http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/virupulm/ “Viru pulma” veebiväljaande aluseks on 2012. a ilmunud CD-plaat. Veebiväljaande toimetajad Kanni labi ja Janika Oras. Veebilahenduse tegi Andres Kuperjanov. Väljaandjad: EKM Teaduskirjastus ja Viru Instituut

Simuna kihelkonna pärimus

Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud trükis „Simuna kihelkonna pärimus” on koostatud  Simuna kihelkonna pärimuskultuuripäeval (Rohu 16.06.2018) kõlanud ettekannete ning arhiivimaterjalide põhjal. Trükise koostajad: MTÜ Viru Instituut ja MTÜ Rohu Park. Raamatu veebiversioon asub siin (pdf-fail)  

J. Kronberg. E. Laansoo foto

Kodu-uurijate päev Tapal

Suured tänud Tapa linnaraamatukogule ja Saksi raamatukogule mitmekesise päeva eest Tapal, tutvustamaks Ilmar Talve elu ja tegevust ning Tapa linna. Vaatamata lumerohkele ja suhteliselt külmale ilmale saime osa erilisest päevast koos näituste, ettekannete ja filmidega. Uudsest lisas  minikonverentsile Tapa linna ja kirikute külastus Sirje Võsa eestvedamisel. Rohkem fotosid https://www.facebook.com/tapa.vallaraamatukogu/

Kogume taas viru keelt

Kutse koguma taas lühilugusid kohalikust keelest  Viru Instituut jätkab ka 2019. aastal viru keele lugude kogumist.  Lugusid võib esitada kirjalikult või helisalvestusena, kuid need peavad sisaldama näiteid kohaliku keele kohta, olgu need siis üksikud sõnad, fraasid, kõnekäänud, lühijutud, naljad või muu kuni 1990-ndate aastateni. Samuti võivad olla  sõnad, fraasid, mida on kasutanud ja kasutab ainult…

III ülevirumaaline noorte kodu-uurimistööde konkurss

Viru Instituut ja SA Iisaku Kihelkonna Muuseum ootavad uusi kodu-uurimistöid III noorte ülevirumaalisele konkursile. Konkursile võetakse vastu 2017. – 2019. aastal valminud töid, sealhulgas  ka teistel üleriigilistel või muudel võistlustel osalevaid töid. Konkursi kutse ja juhend on kättesaadav instituudi kodulehel http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss-2019/.  Samal lehel on ka kokkuvõtted eelmistest konkursside töödest. 2018.a kokkuvõte avalikustatakse hiljemalt märtsis. Konkursitööd…